Кредитен и потребителски кредит

Request information

Description:

Кредитен и потребителски кредит Аз съм френска бизнесмена, с капитал от 80 000 000 евро, с цел предоставяне на краткосрочни и дългосрочни частни заеми в размер от 10 000 до 50 000 000 евро на всички сериозни, надеждни и честни хора, които желаят да извършат заем. Лихвеният ми процент варира с 3% годишно, в зависимост от сумата, която е заета и продължителността на възвръщаемостта на средствата, защото съм особено убедена, че не искам да нарушават закона за лихвата. Можете да изплатите от 1 до 50 години в зависимост от заеманата сума. carolprootis@gmail.com


Views: 111